HİZMETLERİMİZ

A - PROJE

      Atıksu, Yağmur Suyu, İçme Suyu ve Kanalizasyon Projeleri,

      Elektrik ve Doğalgaz Projeleri

      Telekom Projesi

      Peyzaj Projesi

B- İnşaat :

       1: Hafriyat 

     2: Altyapı

      Atıksu Şebeke İnşaatı

        Yağmursuyu Şebeke İnşaatı

        İçmesuyu Şebeke ve İletim Hattı İnşaatı

        Doğalgaz şebeke İnşaatı

        Elektrik AG-OG Şebeke İnşaatı

        Yapısal ve Bitkisel Peyzaj Uygulamaları

    3: İnşaat

      Kaba  İnşaat (Demir-Kalıp)

     

C- ARITMA :

       Aktif Çamurlu Sistem Paket Arıtma.

     RO İçmesuyu Arıtma.